Предварителен дневен ред и материали за заседанието на ПК ФИПКОП, ПК УТСГВСЕ и ПК ОбАОбРС на 25 март, понеделник

  Прочети

2019-03-22 15:49:46  
 
Предварителен дневен ред и материали за заседанието на ПК ОКМДСТ и ПК ЗСДЖН

Предварителен дневен ред и материали за заседанието на ПК ОКМДСТ и ПК ЗСДЖН на 19 март (вторник) от 16.30 часа.   Прочети

2019-03-18 15:43:59  
 
Заседания на постоянните комисии и на общинския съвет през м. март

  Прочети

2019-03-18 11:30:24  
 
Решения и документи, приети на 66-тото заседание на ОбС-Дряново на 27.02.2019г

  Прочети

2019-03-01 15:10:18  
 
Проект на дневен ред и материали за 66-тото заседание на ОбС-Дряново, което ще се проведе на 27 февруари 2019г, сряда

  Прочети

2019-02-22 14:50:59