Решения на Общински съвет - Дряново, приети на проведеното на 30 януари 2023г заседание на съвета

  Прочети

2023-02-03 17:01:53  
 
Проект на Наредба за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от Община Дряново

  Прочети

2023-02-01 17:20:33  
 
Заседание на ОбС-Дряново на 30 януари

Проект на дневен ред и материали за 72-рото заседание на Общински съвет - Дряново.   Прочети

2023-01-27 17:05:41  
 
Заседание на ПК УТСГВСЕ и ПК ФИПКОП на 26.01.2023г от 14:00 часа

Предварителен дневен ред и материали за заседанието на постоянните комисии на 26 януари.   Прочети

2023-01-25 12:58:18  
 
Заседание на ПК ОбАОбРС, ПК ОКМДСТ и ПК ЗСДЖН на 25.01.2023г, сряда, 14:30 часа

Предварителен дневен ред и материали за заседанието на постоянните комисии на 25 януари, сряда.   Прочети

2023-01-24 11:23:24