Публикуване на проект на промени в Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища

  Прочети

2019-01-17 15:34:30  
 
Заседания на постоянните комисии и на общинския съвет през м. януари

График за заседанията на ОбС и на постоянните комисии за м.I.2019г, определени от Председателския съвет   Прочети

2019-01-15 11:39:36