ПК ”Финансово-икономическа политика и контрол на обществените поръчки”

Постоянна комисия „Финансово-икономическа политика и контрол на обществените поръчки” /ПК "ФИПКОП"/
(създадена с 
Решение №6 от Протокол №4/02.12.2019г на ОбС-Дряново; Приети промени в поименния състав с Решение №162 от Протокол №16/29.06.2020г; Решение №615/28.07.2022г)

1. Иван Събев - председател;

2. Светлана Лакова - секретар;

3. Преслава Демирева - член;

4. Светослав Минчев - член;

5. Галин Герганов - член.


2022-08-26 20:15:17