ПК ”Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм”

Постоянна комисия „Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм” /ПК "ОКМДСТ"/
(създадена с Решение 6 от Протокол 4/02.12.2019г на ОбС-Дряново; 
Приети промени в поименния състав с Решение №162 от Протокол №16/29.06.2020г)

1. Десислава Симеонова - председател;

2. Надя Кукурякова - секретар;

3. д-р Теодора Мъглова-Иванова - член;

4. Светлана Лакова - член;

5. Ивайло Лисичков - член.


2020-07-03 15:34:34